LÓPEZ LÓPEZ, RAFAEL CB16/12/00328

  • Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS)
  • Principal investigator: López López, Rafael
  • CIBERONC program: Tumores de Baja Prevalencia
  • CIBERONC group: CB16/12/00328
BEAMing CellSearch CTCs ddPCR idylla sequencing